Familieoverdragelse

Når selgerne er i live og eiendommen skal overdras innen familen, skal eiendommen verdsettes etter reglene i konsesjonsloven. Ved odelsrett kan andre regler komme til nytte.