Om Steinar Weel

Jeg har mer enn 35 års allsidig landbruksbakgrunn. Med erfaring fra landbruksmaskinbransjen, undervisning i landbruksfag, bonde, samt 10 års driftlederansvar har jeg god bakgrunn som takstmann innen landbrukssektoren.

Våren 2010 var jeg ferdig utdannet takstmann med vekt på landbrukstakst ved Norges Eiendomsakademi, og driver nå som selvstendig takstmann.

Norges Bondelag har de siste årene arrangert kurs for takstmenn med tanke på oppdatering, samkjøring og erfaringsutveksling. Bondelaget er opptatt av at takstmenn i landbruket utfører og verdsetter eiendommerne etter de samme prinsippene og med mest mulig lik verdiforståelse

Norges Bondelag har derfor plukket ut noen takstmenn fra hvert fylke til å være med i denne "takstmannsgruppa".

Fra Østfold ble tre takstmenn forespurt, og ved henvendelse til Norges Bondelag med råd og forespørsel om takst henviser/anbefaler de en av oss tre, mens vi forplikter oss til å delta på ett årlig kurs med faglig oppdatering.

Dette er en stor styrke for oss som er med i denne gruppa mht. faglig oppdatering og utvikling!

Jeg påtar meg alle typer takst av landbrukseiendommer, samt taksering av maskiner og løsøre. Ta kontakt for informasjon eller avtale om befaring.