Taksering av landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

Takstmann Steinar Weel
Telefon: 414 69 190
  • Bilde 1

    Steinar Weel har bred landbrukserfaring og er utdannet takstmann ved Norges Eiendomsakademi

  • Bilde 2

    Som mangeårig takstmann har Steinar Weel bred erfaring med takst på landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

  • Bilde 3

    Steinar Weel arbeider som frittstående og selvstendig uten bindinger til firmaer, meglere eller institusjoner

Steinar Weel er en uavhengig og selvstendig takstmann innenfor landbrukssektoren.

Med allsidig og bred erfaring innenfor landbruk startet han i 2010 eget foretak etter å ha tatt utdanning på Norsk Eiendoms-akademi.

Les mer ->>